Strona główna Informacje Godziny Pracy Kierownictwo Oferta serwisu Historia Galeria Kontakt Regulaminy Pobierz pliki Linki
Firma Symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Istotą działalności firmy jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje czy to biurowe czy handlowe są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Praktyka w firmie symulacyjnej pozwala na zrozumienie i rozpoznanie kompleksowych procesów i zależności handlowych, przy czym popełnione błędy nie pociągają za sobą realnych strat gospodarczych.

Pomieszczenia w których znajduje się nasza firma urządzone są na wzór autentycznego biura. Stanowiska pracy wyposażone są w komputery podłączone do Internetu, telefony, akcesoria biurowe.

Zakres działalności firmy Info-Electronic Multimedia obejmuje:
 • projekty informatyczne
 • projekty elektroniczne
 • projekty systemów alarmowych
 • produkcje multimedialne
Uczniowie realizują program praktyk w następujących działach:
 • Dział Kadr i Płac
 • Dział Szkoleń
 • Dział Handlowo-marketingowy
 • Zespół Projektów Informatycznych
 • Zespół Projektów Elektronicznych
 • Zespół Projektów Systemów alarmowych
 • Serwis Komputerowy
 • Pracownia systemów alarmowych
W trakcie odbywanej praktyki zawodowej każdy uczeń będzie przechodził przez wszystkie działy firmy. Uczniowie i słuchacze stają się pracownikami firmy, składają dokumenty aplikacyjne, zatrudniają się, podpisują listę obecności, zakresy czynności, prowadzą dokumentację w każdym dziale.

Praca w Firmie Symulacyjnej nabiera realnych wymiarów dzięki istnieniu krajowej i międzynarodowej sieci firm symulacyjnych. W Polsce istnieje i funkcjonuje około 45 firm. Firmy sprzedają i kupują towary lub usługi (czasami nawet tworzą produkcję) oferowane na rynku przez inne firmy symulacyjne zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi realne firmy. Handel zatem odbywa się naprawdę, a uczniowie i słuchacze naprawdę pracują we wszystkich działach firmy, ucząc się aktywnej postawy i samodzielności przy podejmowaniu decyzji, bez stresu i lęku przed konsekwencjami fałszywej decyzji.
design by Endemit Studio
Harvest Moon Team http://hmt.pl GMCLAN Farmer Fran : Birth of Sun giery.eu - portal o grach